Sorting by

×

OM OSS

Vi tilbyr våre kunder tjenester for fremtidig vekst, utvikling og verdiskapning ved hjelp av tett oppfølging, rask rapportering og et

bedre beslutningsgrunnlag.

Vårt mål

Bidra til vekst, utvikling, verdiskapning og en enklere hverdag for deg som kunde!

Bli bedre kjent med oss

John Arne Farstad

John Arne Farstad

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører

John Arne Farstad er daglig leder for Regn10 AS. John Arne har gjennomført høyere revisorstudium og siviløkonom fra NHH, BI, UiO og University of Florida, samt erfaring som finansdirektør/CFO for børsnoterte selskaper som Canoel International Energy Ltd, Allianse ASA, Itera Consulting Group ASA og Computer Advances Group ASA. John Arne har også erfaring som revisor hos KPMG.

Tlf.: +47 928 05 733
E-post:
johnarne@regn10.no

Tone Liset

Tone Liset

Autorisert regnskapsfører

Tone Liset Lervåg er autorisert regnskapsfører og oppdragsansvarlig for noen av foretakets største kunder. Tone har Bachelor i regnskap og revisjon, samt informatikk og økonomi, begge fra Høgskolen i Molde. Hun har jobbet hos Regn10 siden 2009, og er i dag medeier i regnskapsbyrået.

Tlf.: +47 414 38 484
E-post: tone@regn10.no

Alise Farstad

Alise Farstad

Regnskapsmedarbeider

Alise Farstad er regnskapsmedarbeider og har skolert seg gjennom regnskap- og økonomistudier ved Pluss skolen. Alise har tilsammen 10 års erfaring innen regnskap, og har vært ansatt hos Regn10 siden oppstarten.

Tlf.: +47 934 36 794
E-post: alise@regn10.no

Mona Hustad

Mona Hustad

Autorisert regnskapsfører

Mona Hustad er autorisert regnskapsfører og ble ansatt hos Regn10 etter endt utdanning i 2016, og er oppdragsansvarlig for noen av foretakets største kunder. Mona har en Bachelor i økonomi og administrasjon, samt en Master i Logistikk med spesialisering innen supply chain management, begge fra Høgskolen i Molde.

Tlf.: +47 452 86 975
E-post: mona@regn10.no

Kine Vikås

Kine Vikås

Autorisert regnskapsfører

Kine Vikås er autorisert regnskapsfører, og i tillegg registrert revisor utdannet ved Høyskolen i Molde. Hun har arbeidserfaring fra Skatteetaten, Otterlei & Røe AS og BDO AS. Hun har jobbet 14 år som revisor før hun kom til oss i 2020.

Tlf.: +47 957 53 505
E-post: kine@regn10.no

Trine Gribbestad Gustafsson

Trine Gribbestad Gustafsson

Regnskapsmedarbeider

Trine G. Gustafsson ble ansatt hos Regn10 våren 2022. Trine har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Molde.

Tlf.: +47 951 51 835
E-post: trine@regn10.no