Sorting by

×

OM OSS

Vi tilbyr våre kunder tjenester for fremtidig vekst, utvikling og verdiskapning ved hjelp av tett oppfølging, rask rapportering og et

bedre beslutningsgrunnlag.

Vårt mål

Bidra til vekst, utvikling, verdiskapning og en enklere hverdag for deg som kunde!

Bli bedre kjent med oss

Tone Liset

Tone Liset

Daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører

Tone Liset Lervåg er statsautorisert regnskapsfører og oppdragsansvarlig for noen av foretakets største kunder. Tone har Bachelor i regnskap og revisjon, samt informatikk og økonomi, begge fra Høgskolen i Molde. Hun har jobbet hos Regn10 siden 2009, og er i dag medeier i regnskapsbyrået.

Tlf.: +47 414 38 484
E-post: tone@regn10.no

Mona Hustad

Mona Hustad

Daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører

Mona Hustad er statsautorisert regnskapsfører og ble ansatt hos Regn10 etter endt utdanning i 2016, og er oppdragsansvarlig for noen av foretakets største kunder. Mona har en Bachelor i økonomi og administrasjon, samt en Master i Logistikk med spesialisering innen supply chain management, begge fra Høgskolen i Molde.

Tlf.: +47 452 86 975
E-post: mona@regn10.no

John Arne Farstad

John Arne Farstad

Rådgiver / Statsautorisert regnskapsfører

John Arne Farstad er styreleder for Regn10 AS. John Arne har gjennomført høyere revisorstudium og siviløkonom fra NHH, BI, UiO og University of Florida, samt erfaring som finansdirektør/CFO for børsnoterte selskaper som Canoel International Energy Ltd, Allianse ASA, Itera Consulting Group ASA og Computer Advances Group ASA. John Arne har også erfaring som revisor hos KPMG.

Tlf.: +47 928 05 733
E-post:
johnarne@regn10.no

Alise Farstad

Alise Farstad

Regnskapsmedarbeider

Alise Farstad er regnskapsmedarbeider og har skolert seg gjennom regnskap- og økonomistudier ved Pluss skolen. Alise har tilsammen 10 års erfaring innen regnskap, og har vært ansatt hos Regn10 siden oppstarten.

Tlf.: +47 934 36 794
E-post: alise@regn10.no

Kine Vikås

Kine Vikås

Statsautorisert regnskapsfører

Kine Vikås er autorisert regnskapsfører, og i tillegg registrert revisor utdannet ved Høyskolen i Molde. Hun har arbeidserfaring fra Skatteetaten, Otterlei & Røe AS og BDO AS. Hun har jobbet 14 år som revisor før hun kom til oss i 2020.

Tlf.: +47 957 53 505
E-post: kine@regn10.no

Trine Gribbestad Gustafsson

Trine Gribbestad Gustafsson

Regnskapsmedarbeider

Trine G. Gustafsson ble ansatt hos Regn10 våren 2022. Trine har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Molde.

Tlf.: +47 951 51 835
E-post: trine@regn10.no

Sofie H. Langbach

Sofie H. Langbach

Regnskapsmedarbeider

 Sofie H. Langbach ble ansatt hos Regn10 høsten 2022. Sofie har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder.

Tlf.: +47 941 31 434
E-post: sofie@regn10.no